Requesting Kuan Yin’s Light to Restore Universal Peace

Rate this item
(4 votes)

Wu Gou Zhuang Yan Jin Miao Shen
無垢庄严净妙身

Yi Qie Ru Lai Ji Ding Zuo
一切如来髻顶坐

Fo Guang Bian Zhao Zhu You Qing
佛光遍照诸有情

Da Bei Guan Yin Wo Zan Li
大悲观音我赞礼

Read 3300 times